کتابداری، ارمغانی جهانی | بلاگ

کتابداری، ارمغانی جهانی

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب


احمد شعبانی از اساتید مطرح رشته علم اطلاعلات و دانش‌شناسی طی یادداشتی به جایگاه حرفه کتابداری در دنیای امروز پرداخت.


گوهر زندگی مدرن به زایش نهادهای نوینی در عصر جاری منتهی شد که با حرفه‌ها و مشاغل جدیدی همراه گردید. در حقیقت جوامع جدید میراث فکری گذشته را در فرایند رویکرد ویژه‌ای با وظایف و مهارت فکری و عملی در هم آمیخت و به جهت‌های فرهنگی نو معنا بخشید.

کتابداری ناشی از رویکرد دگرگونی‌های پیشین در ساختارهای جدید عصر روشنگری است. و کتابدار با محبت خاص خود وام گیرنده عناصر این نهاد نو است. کتابدار با مقام ارجمند خویش در حین تکاپوی ذهنی، به جست و جوی منتقدانه از ابزارهای علمی، وظیفه‌ای در خور را با معنابخشی حیات مجموعه‌های کتابی هماهنگ ساخت و در حقیقت پیکره کتابخانه‌ها با حضور و تعامل کتابدار، مفهومی دوباره پیدا کرد.

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : يکشنبه 14 آذر 1395 ساعت: 14:45