کتاب صحیفه سجادیه | بلاگ

کتاب صحیفه سجادیه

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

صحیفه، دارای شیوه ای ابتکاری در رساندن معارف الهی و مفاهیم اصیل اسلامی به دل های تشنه و قلب های شیفته است؛ تا تشنگان معرفت، از ثمراتش بهره مند و از آب گوارایش، سیراب شوند.

این روش تربیتی، نمونه ای والاست که امام سجاد علیه السلام، با الهام گرفتن از سیرت های پیامبران و سنت های فرستادگان، آن گونه که خداوند سبحان امر فرمود، در آن وضعیت انفجارآمیز از محنت ها و انباشته از فاجعه ها، پایه نهاد.

این روش، یک برنامه ریزی صحیح برای بازسازی درونی و منظم ساختن روابط اجتماعی و اقتصادی جامعه است. از خداوند عزوجل یاری می جوییم و توفیق راه صواب را می طلبیم؛ زیرا که بازگشت همه، به سوی اوست.

روش گردآوری دعاها در کتاب «صحیفة سجادیة جامعه»

شیوه کار نویسنده در گردآوری دعاهای امام سجاد علیه¬السلام در این کتاب، به گونه ای است که ترتیب آنها به شکل دعاهای موجود در صحیفة سجادیة کامله، حفظ شده و فقط دعاهای بیشتری به دعاهای موجود اضافه شده است؛ مثلاً در صحیفة سجادیة کامله، دو دعای ویژة ماه رمضان وجود دارد که عبارتند از «دعای ورود به ماه رمضان» و «دعای وداع ماه رمضان» که شمارة آنها در صحیفة کامله، 44 و 45 است و در این کتاب، 27 دعای دیگر که مربوط به ماه رمضان است، به این دو دعا اضافه شده و بر حسب زمان هایشان مرتب شده اند و به ترتیب اولیة آن دو دعا، حفظ شده است. این کار در مورد سایر دعاها نیز انجام شده است.

در این کتاب، دعاهای صحیفة کامله با بعضی از نسخه های چاپ شده و نیز با کتاب هایی که دعا از آنها نقل شده، مقابله شده اند و سایر دعاهای اضافه شده به صحیفة کامله نیز با صحیفه های پنج¬گانه و نیز با کتاب های مورد اعتماد دیگر، مانند مصباح المتهجد، اقبال الاعمال، بلد الامین و... مقابله شده اند.

از ویژگی های دیگر این کتاب، آن است که اسناد مربوط به هر یک از دعاها بیان شده و برای توضیح بعضی مفردات و یا جمله های مشکل، معنای ساده¬ای در پاورقی آورده شده است و آنهایی که نیازمند شرح یا توضیح بیشتری هستند، در پاورقی با علامت  به آنها اشاره شده، توضیح یا شرح مربوط به آنها در فهرست تعلیقات آخر کتاب آورده شده است.

همچنین در این کتاب، آیات قرآن یا آن چه از قرآن اقتباس شده، در حاشیه با علامت ٭ مشخص شده و در فهرست آیات قرآنی در آخر کتاب، آورده شده است.

نکتة آخر دربارة این کتاب، آن است که با توجه به اهمیت فهرست¬نگاری در کمک به خواننده و محقق، برای رسیدن به هدف مورد نظر خود، مجموعه¬ای از فهرست های فنی و ضروری بر حسب شماره¬بندی کتاب، تهیه و درج شده است.

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 15 مهر 1396 ساعت: 8:10